علاوه بر موارد استفاده متعدد پردازش موازی در فعالیتهای روزمره، این موضوع در علوم و مهندسی نیز کاربردهای فراوانی دارد. برخی از موارد کاربرد پردازش موازی در علوم و مهندسی که معمولا از آنها بعنوان محاسبات پیشرفته یاد میشود، عبارتند از:

  • محاسبات هواشناسی و محیط زیست
  • فیزیک محاسباتی (کاربردی، هسته‌ای، ذره‌ای، ماده چگال و ...)
  • علوم زیستی، بیو تکنولوژی و ژنتیک
  • شیمی محاسباتی (دینامیک مولکولی و ....)
  • محاسبات زمین شناسی و زلزله‌سنجی
  • محاسبات در مهندسی مکانیک (دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک محاسباتی و ....)
  • محاسبات در مهندسی برق و الکترونیک (طراحی مدار، میکروالکترونیک و ...)
  • گرافیک کامپیوتری و انیمیشن
  • ریاضیات محاسباتی و رمز‌نگاری


 

سایت پرقدرتترین ابررایانه‌های جهان مشخصات پرقدرتترین ۵۰۰ ابررایانه جهان را معرفی کرده و آمارهایی از کاربرد و کاربران آنها ارائه داده است. بر اساس آمارهای ارائه شده در این سایت تقسیم بندی کاربران و کاربردهای این قبیل سامانه‌ها عبارت است از: