اخبار > استفاده از سیستم پردازش سریع

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


١١:٥٨ | 1399/11/19

گروه خبری: تب دوم, اخبار, اطلاعیه ها

شماره خبر: ٢٨٠١٨

تعداد بازدید: 1299

استفاده از سیستم پردازش سریع

استفاده از سیستم پردازش سریع

دانشجویان دانشگاه مازندران جهت استفاده از سیستم پردازش سریع از دو راه زیر می توانند برای پرداخت اقدام کنند.

 

دانشجویان دانشگاه مازندران جهت استفاده از سیستم پردازش سریع از دو راه زیر می توانند برای پرداخت اقدام کنند.
1- در صورت موافقت استاد راهنما فرم مربوطه توسط استاد مربوطه به معاونت پژوهشی ارسال شود و هزینه از گرنت ایشان پرداخت گردد.
2-هزینه ی مشخص شده بر اساس تعرفه توسط خود دانشجو پرداخت شود و مدارک آن به مرکز فناوری اطلاعات ارسال شود.


خروج