1-  كليه درخواستها صرفا از طريق پرتال مركز پردازش هاي سريع دانشگاه مازندران قابل دريافت و بررسي است.

2.  ارسال اطلاعات كاربري از طريق اي ميل توسط مركز انجام خواهد شد و اين مركز تعهدي در قبال تخصيص شناسه كاربري و ارائه خدمات قبل از تاييد فرم درخواست متقاضي ندارد.

3. کلیه وجوه واریزی غیر قابل بازگشت می باشند.

پیش از پرداخت هزینه های استفاده شده از خدمات مرکز پرداشهای سریع دانشگاه مازندران ثبت نام و تکمیل فرم درخواست ضروری است. فرمهای درخواست پرشده توسط مرکز بررسی و جهت شیوه دریافت هزینه ها با فرد یا سازمان فرد متقاضی تماس گرفته خواهد شد . کلیه وجوه واریزی قبل از تایید درخواست و اعلام هزینه توسط مرکز غیر قابل بازگشت است و تعهدی برای مرکز جهت تخصیص شناسه کاربری و ارائه خدمات ایجاد نخواهد کرد.

4.  كاربران موظف هستند كه قبل از انقضاء مدت زمان استفاده از سيستم تخصيص يافته نسبت به دریافت اطلاعات خود از سيستم اقدام نمايند. دو روز از قبل از انقضاء مدت قرارداد مراتب توسط اي ميل به كاربر اطلاع داده خواهد شد.

5. در قبال از دست رفتن اطلاعات ناشي از حوادث غيرمترقبه مانند خرابي سخت افزار، قطعي برق یا حوادث طبیعی مرکز از خود سلب مسئوليت میکند.

6. كاربران موظف هستند روزانه از داده هاي حساس خود نسخه پشتيبان تهيه نمايند.

7.  سيستمهاي ايجاد شده براساس درخواست كاربران مبتني برسيستم عامل درخواستي با كتابخانه ها و توابع پيش فرض خواهد بود. نصب كتابخانه هاي اضافي، نرم افزارهاي جانبي و ساير موارد برعهده كاربر است.

8.  تمامي دست آوردهاي پژوهشي مانند مقالات، سمينارها، پايان نامه ها، گزارشات و ساير انتشاراتي كه به طور كلي يا جزئي شامل نتايجي هستند كه بااستفاده از امكانات مركز پردازش سريع دانشگاه مازندران را اعلام نموده و از آن تقدير نمايند.

متن تقدیر و تشکر به شرح ذیل است:

نویسنده(یا نویسندگان) مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از مرکز پردازشهای سریع دانشگاه مازندران اعلام می نمایند.

The authors gratefully acknowlege the high performance computing center of university of Mazandaran for providing computing resource and time.

9.  حسابهاي كاربري ايجاد شده تا مدت تعیین شده  فعال مي باشند و در صورت نياز به تمدید خدمات، كاربر موظف است حداكثر يك هفته قبل از پايان مهلت نسبت به تكميل مجدد فرم و درج توضيح " تمديد حساب كاربري "  در بخش توضيحات اضافي اقدام نمايد.

10.  داده هاي كاربران نزد مركز محفوظ مي باشد و دسترسي به داده ها صرفا در اختيار كاربر ثبت شده و يا وكيل قانوني ايشان گذاشته خواهد شد.

11.  درحال حاضر به هر كاربر صرفا يك سيستم پردازشي تعلق مي گيرد.

12.  مركز مي تواند براساس مصالح دانشگاه يا درخواست مراجع قضايي ذي صلاح دسترسي هركدام از كاربران را  مسدود نمايد.

13.  ارسال تصوير كارت شناسايي معتبر ضروري است.

- استفاده از خدمات مرکز صرفا جهت انجام طرحهای علمی- تحقیقاتی ذکر شده در فرم درخواست مجاز می باشد.

- کلیه کاربران متعهد می شوند که از هر گونه اقدام که منجر به صدمه زدن به سخت افزار، نرم افزار، سامانه و یا داده های سایر کاربران اعم از دانشگاه یا خارج از دانشگاه و ایجاد اختلال در شبکه خودداری نمایند.