1- چگونگی انتقال فایل از کامپوتر شخصی مان به سرور لینوکسی از طریق Moboxterm

برای انتقال کافی است فایلهای خود را از روی کامپوتر شخصی تان کپی کرده و داخل پانل سرور لینوکسی خود کپی نمایید:

 

2- چگونگی انتقال فایل از کامپوتر شخصی مان به سرور ویندوزی  از طریق Remote Desktop Connection

- انتخاب Show Option:

- انتخاب تب Local Resources و سپس More:

- تیک زدن درایوهای حاوی فایلهای شخصی خود جهت ایجاد دسترسی: