مرکز پردازش‌های سریع دانشگاه  مازندران به منظور ارائه خدمات پردازش سریع به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و مراکز صنعتی کشور طراحی شده است. این مرکز در اردیبهشت 1396 توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سید خلاق میرنیا و با حمایت مالی معاونت محترم پژوهش و فنآوری دانشگاه مازندران جناب آقای دکتر فاطمی راه اندازی گردید. این مرکز با استفاده از پیشرفته ترین امكانات سخت افزاري و نرم افزاري قادر به ارائه  خدمات پردازشی به  کاربران می باشد. محققین مراکز دانشگاهی و صنعتی در تمام نقاط کشور می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم در خواست از خدمات پردازشی  استفاده نمایند.

با توجه به هزینه های بالای راه اندازی و نگهداری سامانه های پردازش سریع و تامین نیروی انسانی مجرب وهمچنین با در نظر گرفتن کیفیت، پایداری و استفاده از آخرین تکنولوژیهای سخت افزاری و نرم افزاری در ارائه خدمات پردازشي دراين مركز بسیار مقرون به صرفه مي باشد.

اين مركز به عنوان اولين مركز محاسبات سريع در شمال كشور با پشتيباني از طرحهاي علمي و صنعتي و پايان نامه هاي دانشجويان تاثير چشمگيري در گسترش علوم و تكنولوژي در استانهاي شمالي كشور دارد.

خدمات اين مركز شامل ارائه بسترهاي سخت افزاري مناسب و مشاوره نرم افزاري جهت انجام سريعتر و بهتر طرحهاي علمي و صنعتي مي باشد. همچنين باتوجه به ايجاد دانش فني طراحي و راه اندازي سيستمهاي پردازشي موازي در دانشگاه مازندران، اين مركز توانايي طراحي و راه اندازي سيستمهاي مشابهي را براي ساير سازمانها، نهادها و شركتها را دارا مي باشد.